Goed horen maakt het gemakkelijker om je goed te ontwikkelen. Goed horen is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en het spreken, het maakt het ook gemakkelijker om je lekker te voelen en als een sociaal persoon groot te worden. Onderzoek leert ons dat slecht horen in de klas kan leiden tot vermoeidheid en stress. Daardoor maakt een kind dat minder hoort meer kans op gedragsproblemen en leerachterstand.

In de 1ste kleuterklas gebeurt er een gehoorscreening bij sommige kleuters. Via de oudervragenlijst bevragen we een aantal zaken en zo kunnen we die kinderen opsporen die een verhoogd risico hebben:

  • te vroeg geboren
  • een CMV-infectie tijdens de zwangerschap
  • een ernstig hoofdletsel
  • een ernstige vorm van hersenvliesontsteking
  • aangeboren doofheid in de familie.

We gaan ook na of het kind een gehoortest kreeg na de geboorte via Kind en Gezin. Oordeelt de CLB-arts dat je kind gebaat is bij een onderzoek van het gehoor, dan nemen we contact. Meer info: zie folder.

In het 1ste leerjaar gebeurt er bij elke leerling een gehoorscreening. Meer info: zie folder.

In het 5de leerjaar en het 3de secundair wordt bij elke leerling de SPIN-test afgenomen (spraak in ruis). Meer weten over deze test: zie folder of het filmpje.