• De ouders van Sofie maken heel veel ruzie. Ze wil er graag met iemand over spreken.
  • De oma van Aman is gestorven. Ze heeft heel veel verdriet, maar kan er met niemand over praten. Haar ouders willen haar graag helpen, maar weten niet hoe.
  • Kobe voelt zich heel ongelukkig en eenzaam. Zijn leerkracht maakt zich zorgen.
  • Azrah heeft faalangst en wil hier graag vanaf.
  • Quinten komt vaak in de problemen op school, nadien heeft hij spijt maar zijn reacties lijken vaak sneller dan zichzelf. Hij wil graag terug controle over zijn zelfbeheersing.
  • Het gaat niet zo goed met de moeder van Ludwig, hij blijft soms thuis van school om zeker te zijn dat ze ok is. Hij wil hier wel met iemand over praten maar is bang dat zijn mama daardoor problemen krijgt.
  • De ouders van Kyran zijn het niet eens over de aanpak van zijn gedrag, moeder vindt vader te streng en vader vindt moeder niet consequent genoeg. Ze willen graag antwoord op hun opvoedingsvragen.
Soms zitten kinderen en jongeren niet zo goed in hun vel, stellen ze vragen over zichzelf of weten ze niet goed hoe ze zich tegenover anderen moeten gedragen. Soms gaan ze zich gaan afsluiten of juist heel extreem zijn in hun gedrag. Of soms zijn ouders onzeker in de aanpak hierover.
Voor al deze zaken kan je zeker contact opnemen met het CLB. Ook de school stuurt soms leerlingen of ouders naar ons door. Samen zoeken we dan hoe we je kunnen helpen of zoeken we verder naar gepaste hulp