Elk CLB-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een:

  • arts
  • verpleegkundige
  • maatschappelijk werker
  • psycho-pedagogisch werker/consulent

Dat betekent dat mensen met verschillende opleidingen samen in één team zitten.

Het is goed om vanuit verschillende hoeken naar vragen en problemen te kijken en samen te werken om tot de beste antwoorden of oplossingen te komen.