1ste kleuter (op school)
 • Lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
 • Ogen: verzicht en stand van de oogjes (vergeet de bril niet mee te geven als je kind er een draagt)
 • Gehoor: afhankelijk van de gegevens in de medische vragenlijst, wordt ook het gehoor nagekeken.
 • De kleuterleidster bereidt de kleuters al spelend voor en helpt je kind bij het onderzoek, indien nodig.
2de kleuter (in het centrum; als ouder wordt je daarbij uitgenodigd)
 • Lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
 • Ogen: verzicht en de stand van de oogjes (vergeet de bril niet mee te geven als je kind er een draagt)
 • Mond en tanden
 • Spraak en motoriek
 • Geslachtsdelen, rug, benen en voeten
 • De kleuterleidster bereidt de kinderen al spelend voor en helpt je kind bij het consult indien nodig.
1ste leerjaar (op school)
 • Lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
 • Ogen: verzicht en de stand van de ogen en het kleurenzicht (vergeet de bril niet mee te geven als je kind er een draagt)
 • Gehoor
 • Mond en tanden
 • Vaccinatie tegen difterie, tetanus, pertussis en poliomyelitis mits toestemming
3de leerjaar (op school)
 • Lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
 • Ogen: verzicht (vergeet de bril niet mee te geven als je kind er een draagt)
5de leerjaar (in het centrum)
 • Lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
 • Ogen: verzicht en dieptezicht (vergeet de bril niet mee te geven als je kind er een draagt)
 • Gehoor
 • Rug, benen, voeten en pubertaire ontwikkeling
 • Vaccinatie tegen mazelen, bof, rubella en varicella mits toestemming
 • Soms kijkt de dokter nog andere dingen na, zoals mond en tanden. Het kleurenzicht wordt getest wanneer er hieromtrent twijfel was in het 1ste leerjaar. Er is ook ruimte voor een gesprekje over de leefgewoonten of om vragen te beantwoorden.
1ste secundair (in het centrum)
 • Lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
 • Ogen: verzicht (vergeet de bril niet mee te geven als je kind er een draagt)
 • Mond, keel en tanden
 • Rug, benen, voeten en pubertaire ontwikkeling
 • Er is ook ruimte voor een gesprekje over de leefgewoonten of om vragen te beantwoorden.Voor de meisjes worden er 2 momenten voorzien op school waarbij ze gratis de vaccinaties kunnen krijgen tegen baarmoederhalskanker. Dit gebeurt enkel mits toestemming.
3de secundair (in het centrum)
 • Lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
 • Ogen: verzicht (vergeet de bril niet mee te geven als je kind er een draagt)
 • Mond, keel en tanden
 • Rug, benen, voeten en pubertaire ontwikkeling
 • Vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest mits toestemming
 • Er is ook ruimte voor een gesprekje over de leefgewoonten of om vragen te beantwoorden.
De ouders en leerlingen worden steeds op voorhand verwittigd via de school en via deĀ oudervragenlijst.
Soms wordt een extra onderzoek gepland in een tussenliggend jaar. Dit gebeurt altijd op school. De ouders worden daar altijd op voorhand van verwittigd. Indien je kind reeds in behandeling is, kun je ons dat steeds laten weten op de uitnodigingsbrief en annuleren we het onderzoek.
Het medisch onderzoek is verplicht. Je kan er echter voor kiezen om het onderzoek te laten uitvoeren door een andere CLB-arts of een arts naar keuze met dezelfde bekwaamheidsbewijzen. In dat geval moet je dan wel schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het centrum dat de school van je kind begeleidt. Dat doe je door middel van een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Als je verzet aantekent, ben je wel verplicht de onderzoeken binnen een termijn van negentig dagen te laten uitvoeren (met ingang van de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden). De arts die de onderzoeken uitvoert, moet dan binnen de vijftien dagen na datum van het onderzoek een verslag bezorgen aan de CLB arts van het centrum die de school van jouw kind begeleidt. Modelverslagen vindt u hier.