Het CLB vervult heel wat opdrachten, zowel binnen onderwijs als integrale jeugdhulp.