In het CLB zijn er 3 zaken verplicht:

  1. De medische onderzoeken.
  2. Melding besmettelijke ziekten. 
  3. Afwezigheidsproblemen: De school is verplicht het CLB in te lichten vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid.  De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.  Het CLB neemt dan eventueel contact op met de jongere en de ouders.  Bedoeling is om na te gaan welke achterliggende problemen oorzaak zijn van het spijbelgedrag en deze aan te pakken.  Soms wordt doorverwezen naar andere hulpverlening.